top of page

תכנית רג"ב-ראש גדול בהוראה, היא תכנית המצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך. במסגרתה, כחלק מתכנית ההכשרה,  מוצעים לכלל הסטודנטים בתוכנית, קורסים בין-מכללתיים ייחודיים, במתכונת ארצית.

הקורסים מספקים חוויה מעשירה, מצמיחה ומהנה, בזכות היציאה מהשגרה, בזכות המפגשים עם סטודנטים מכל הארץ ובזכות תכניות הלימודים המיוחדות שפותחו עבור ובסיוע הסטודנטים.

 

הקורסים מתקיימים במתכונת היברידית המשלבת מפגשי פנים אל פנים ומפגשים וירטואליים במהלך שנת הלימודים. הקורס מסיירים בראש גדול מבוסס על מפגשי למידה חוץ כיתתית ללא מפגשים וירטואליים. 

הקורסים מקנים אקרדיטציה אקדמית של 2 נקודות זכות. 

 

ההשתתפות בקורס מחייבת נוכחות מעורבת ומלאה (תיבדק נוכחות) והשלמת המטלות.

לשיעורים הוירטואליים יש להתחבר ממחשב ולא מטלפון נייד, לא בנסיעה ועם מצלמה פתוחה.

סטודנטים המעוניינים להצטרף לקורס בין מכללתי, מוזמנים ללמוד על הקורסים שלנו ולהירשם .

    פורום הסטודנטים הבין מכללתי
מפגש סטודנטים מכל המכללות, הזדמנות לחוויה
משמחת, מרתקת ומשנה תודעה.  
בפורום 3  ערוצים ומליאה משותפת 
מסיירים בראש גדול
הטבע הוא הכיתה שלך
הקורס מקנה התנסות בלמידה חוץ כיתתית חוויתית, ותעודת רכז טיולים בית ספרי
ממורה וכיתה למנחה וקבוצה

בקורס זה תרכשו כלים מעשיים להנחיה פדגוגית בכיתה בגישה התנסותית וחווייתית שתכלול התנסות בכלים ומיומנויות הנחיה, בניית סדנאות ויישומן במסגרת ההתנסות המעשית
לומדים לשחק
הגרסה ההיברידית

הקורס יעסוק בעקרונות הלמידה מבוססת משחקים. תכירו ותחוו כיצד למשחק את השיעורים,  גם בכיתה הרגילה וגם בסביבה הדיגיטלית.
 


 
יצירתיות שמשנה למידה

 בקורס זה נלמד על היצירתיות בדרכים חווייתיות ולא שגרתיות, ונשתמש בידע החדש – באופנים חדשים כדי שתוכלו ללמד אחרת.  
סטוריטליניג בכיתה
כוחו של סיפור

בקורס זה נהפוך ל"מספרי סיפורים" כדי לפתח כיווני חשיבה חדשים, נחזק את הזהות המקצועית ואת תפיסת התפקיד שלנו, ונלמד כיצד לבנות בכיתה "קהילת משמעות"
מיוחדים-חינוך מחוננים ומצטיינים

מורים מיוחדים לילדים מיוחדים. בקורס נחשף לחווית החיים הייחודית הקשורה בתופעת המחוננות- על היבטיה הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים. נכיר ונתרגל פרקטיקות להוראה מותאמת, נחשף למענים החינוכיים ולמסלולי ההשתלבות למורים הבוחרים להתמקצע בתחום.
מסע לעולם הדיגיטלי
 

בקורס נכיר עולם הכלים הדיגיטליים והבינה המלאכותית  המסייעים לנו לפרוץ את קירות הכיתה, הזמן והמקום.
שגרירי רג"ב

השגרירים, נציגי כל תכניות רג"ב במכללות, יכירו תחומים חדשניים בתחום החינוך, הייזום והמנהיגות, ויהיו שותפים בעיצוב תכנית רג"ב.

ראשת תכנית רג"ב- ד"ר ורדית מקלר

מרכזת הקורסים הבין מכללתיים-ד"ר נעמי מגיד

bottom of page